לבבות ירחים וכוכבים

לקריסטלים יש שדה אלקטרומגנטי ואנחנו מושפעים ממנו ומשפיעים עליו. יש חשיבות לסוג ולצורה אליהם אנחנו נמשכים, כמו שאני תמיד אומרת, זה הרבה מעבר לאסתטיקה.