גלם ומושבות

לחתיכות הגולמיות יש קסם משלהן, הן הכי קרובות למקור, לפראי, לטבע. האנרגיה שלהן חזקה יחסית ולא עברה עיבוד.